BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Peter Freudenthal. Geometrisk abstrakt realism
Peter Freudenthal, Torgny Lindgren, Stefan Hammenbeck Eichberger
En ovana, för att inte säga en svårartad åkomma, bland oss som gärna betraktar konst och som ser konsten som en betydelsefull ingrediens i själva livet, är tänkandet i kategorier eller om man så vill skolor eller ismer. En åtskillnad som vi ofta tillgriper är den mellan abstrakt och konkret bildkonst.
I den bästa och mest angelägna konsten existerar inte skiljelinjerna. Den är samtidigt konkret och abstrakt, avbildande och symbolistisk, realistisk och hallucinatoriskt fri.
Och väsentligast är naturligtvis friheten, den poetiska, gestaltande frihet som bortom skolor och ismer funnit sin FORM.
Tro aldrig att formen, den klara, genomtänkta, genomlevda och genomgrubblade formen, är frihetens fiende!
Form är uppriktighet.
I konsten, och kanske bara där, är vi i grunden medmänskliga och fria.
I Peter Freudenthals bilder blir detta uppenbart för mig.

Torgny Lindgren


Häftad

24 sidor

pris 100:-

LÄGG I VARUKORGEN
 
« TILLBAKA