BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Betraktelser
Kristoffer Nilsson, Jonas Ellerström
»De säkra kombinationerna av text och bild (teckningar, grafik eller uttrycksfulla träsnitt) är ett utmärkande drag för Kristoffer Nilssons 'Betraktelser'. Ett annat, mindre omedelbart tydligt men i längden helt avgörande för bokens karaktär, är den omsorgsfulla dispositionen av de många korta texterna. Utan hjälp av kapitelindelningar eller uppdelning av innehållet i numrerade avsnitt har Nilsson diskret men säkert format sin bok till något mycket mer än en samling personliga reflektioner, innehållande en mängd noggrant framletad och omsorgsfullt förmedlad information. Det hade varit mycket nog, men efter hand växer hans bok till att bli en självbetraktelse, en tillbakablick på det egna livet.«
Ur förordet av Jonas Ellerström.

Format 250 x 290 mm
Rikt illustrerad

Inbunden

168 sidor

pris 300:-

LÄGG I VARUKORGEN
 
« TILLBAKA