BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Anita Gordh

»Den längtan efter ljus som är drivkraften bakom Anita Gordhs konst har genom åren gestaltats i många skiftande material. Utvecklingen spänner över fyra decennier. Det återkommande och grundläggande i hennes ständiga experimenterande är ett genuint intresse för rörelse. Rörelsen finns i landskapsmåleriet från 1970- och 80-tal då hon vistats på Gotland och i Provence och den förstärks i det flöde av tuschteckningar som tillkommer i 90-talets början. Den rörelse som Anita Gordh söker omsluter en stilla punkt. Ett tillstånd av balans där dynamiskt och statiskt är två sidor av samma sak.«

http://www.anitagordh.se