BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK

© Ulla Montan
Ludvig Rasmusson

Författare, frilansjournalist, kåsör och föredragshållare. Född 1936, bosatt i Stockholm.
När Stockholms universitet promoverade honom till hedersdoktor kallade de honom ett ”enmansuniversitet”.