BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Nils Gehlin

Konstnär, grafiker, 1918–2009.
Gift med konstnär Catharina Nilsson Gehlin.

http://www.nils-gehlin.se/