BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Claudia Lindén

Fil dr i litteraturvetenskap, forskare vid Södertörns högskola, är också verksam vid genusvetenskap på Stockholms universitet.