BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Mikael Lundberg

Född 1952, Lövö. Har i sin konst under en längre tid undersökt begreppet och företeelsen tid. Ett av hans mer uppmärksammade verk är en tidräknare som räknar ner timmarna han själv har kvar att leva. Han har med hjälp av Statistiska centralbyrån fått fram hur långt han statistikt sett har kvar att leva. Klockan blir på detta sätt ett memento mori. Han har också jobbat som Artist in residence på Chalmers utbildning Innovativ design i Göteborg.

http://www.mikaellundberg.se