BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Roy Ascott

Professor CAIIA-STAR, University of Wales, an eminent theoretician and a great authority in cognition theory and electronic art.