BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Margot Friedman

f.d. ordförande i Judiska Kvinnoklubben, Stockholm