BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Carolina Söderholm

Född 1973. Verksam som journalist, kritiker och författare, med inriktning på konst, design och formgivning. Skriver regelbundet för dagspress och tidskrifter, däribland Sydsvenska Dagbladet och Kristianstadsbladet.

http://carolinasoderholm.se/