BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Erik Åkerlund

Eric Åkerlund, född 1943, författare, född i Gävle, bosatt i Kisa.