BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Anteckningar om bilder
Lennart Sjögren, Curt Asker
Lennart Sjögren är inte bara en av Sveriges främsta lyriker och mottagare av ett flertal litterära priser. Han har också skrivit högst personligt och inkännande om bildkonst. Ett antal av dessa essäer och anteckningar som under åren publicerats i olika tidskrifter har nu samlats i denna illustrerade volym.

Lennart Sjögren är bosatt på Öland och om urvalet säger han: »En del av verken jag skriver om har jag sett på nära håll från min öländska horisont, andra har jag mött i 1900-talets allmänna konstliv och inte minst genom konsthistorien.«

Konstnären Curt Asker skriver i sitt efterord: »Lennart Sjögren befinner sig långt borta från ideologiska allmänningar. Han noterar individer och konstverk med dröjande lyhördhet. Med utpräglad känsla för konstverkets specifika vikt.«

Recensioner:
Carl Johan Malmberg skriver i Svenska Dagbladet den 9 juli 2008 bland annat: »I en enastående essä om Bruno Liljefors ser han hur konstnären förebådar Lucio Fontanas snitt genom duken ... Vad som imponerar mest i Sjögrens bok är hans kombination av lågmäldhet och patos.«

TYVÄRR SLUTSÅLD

Inbunden

96 sidor

pris 180:-

LÄGG I VARUKORGEN
 
« TILLBAKA