BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
K A R I N   A L M L Ö F S   F Ö R L A G 

 

Formger, producerar och ger ut böcker om konst, foto, dramatik och lyrik.

Samarbetar även med andra förlag, museer, företag, föreningar och privatpersoner.

 

Ateljé:

Hägerstad prästgård

590 46 Rimforsa

9 km utanför Rimforsa, väg mot Björkfors

 

Telefon: 0494-230 75 / 0709-644 955

E-post: info@almlofs.se

 

Försäljning av böcker och konst. Ring gärna innan ni kommer!

 

(Vi kan tyvärr inte ta emot manus utan överenskommelse)

 

Liten del av förlagets arbeten. 

 

”Cyklist i landskap”, målning av Bertil Almlöf.

 

 

 

2018-års almanacka finns nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

K O M M A N D E   E V E N E M A N G

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ö V R I G A   A R B E T E N  I  U R V A L
Per Thornberg Music production
Sterling Modern

 

Skyltar och fönsterfilm, Gävle Stadsbibliotek

 

 

 

 

 

Utställningsinbjudan Unn Magnussen

 

 

 

Carlssons förlag

 

 

 

Carlssons förlag

 

 

 

 

Atlantis förlag

 

 

 

 

 

Bra Böcker förlag

 

 

 

 

Galleri Olsson

 

 

 

 

        

Klockriketeatern, Helsingfors

 

 

 

 

 

 

 

Phono Suecia

  

 Olof Bright

 

 

 Olof Bright

 

 

 

 

 Olof Bright

 

 

 

 

 

 

Olof Bright


 

 

 

 

Iris förlag

 

 

 

 

 

Footprint records

 

 

 

Annons

  

 

 

 

Visitkort

 

 

 

 

 

Olof Bright

 

 

 

 

Olof Bright


 

 

Olof Bright

 Reklamfolder


 

  

 

 


Ljungbegmuseet

 

 

 

 

 

 

Ljungbergmuseet

 

 

Rimforsa Strand

 

 

     

 Östergötlands länsmuseum

 

 

 


Östergötlands länsmuseum

 

 

 

 

 

Värmdö kommun

 


 

 

 

 

 

Linköpings universitet

 

 


 

 

 

 

 

Norstedts

 

 

 


   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarförbundet

 

 

 


 

Sida

 

 

 

 

 

Klockriketeatern, Helsingfors

 

 

 

Klockriketeatern, Helsingfors

 

 

  

Östgöta konstförening, Linköping

 


 

Sida, träsnitt, Bertil Almlöf

 

 

 

 

 

 

 

        

 Roll-ups


 

 Den blinde Argus förlag

 

 


Ejeby förlag

 


 


 

 

 

 

 

  


Ljungbergmuseet     

  
Ridåer och skyltar, Århundradets kärlekssaga, Vin och sprithistoriska Museet, Stockholm,

tillsammans med scenograf Katrin Brännström.

 


 

 

 

 

 

 

 

Rimforsa församling

 


 
 

 

 

 LL-förlaget

 

Åvalla snickeri, Kisa