BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Peter Holst

Född 1951. Bosatt i Stockholm.
Har skrivit för scen, radio och tv.

http://www.peterholst.se