BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Erland Porsmose

Författare och museidirektör för Johannes Larsenmuseet i Kerteminde, Danmark.