BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Johannes Larsen

Dansk konstnär 1867–1961.

http://www.kertemindemuseer.dk/