BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Dan Jonsson

Har under många år arbetat parallellt med grafisk design
och illustration. Hans intresse för »Affischen« som uttrycksmedel
avspeglas i ett internationellt deltagande i designutställningar
bl a i Japan, Mexico, Finland, Italien, Kina och USA.

http://www.danjonssonart.se/