BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Tom Hedlund

Född 1945. Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
Författare till sju diktsamlingar, senast Vinterträdet (2003), och till kultur-
och litteraturhistoriska böcker, bl.a. På diktens vägar genom Sverige
(1998 med fotografier av Ulrika Palme). Redaktör för ett flertal antologier,
senast Röster på Öland (2005). Litteraturkritiker i Svenska Dagbladet.