BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Gunilla Lundahl

Gunilla Lundahl konstkritiker, har profilerat sig med orädda och insiktsfulla texter om arkitektur, form och bildkonst. Hon har varit redaktör för Arkitekturtidningen och Form samt är en av författarna i den nyutgivna boken Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus. Gunilla Lundahl är medlem i Svenska Konstkritikersamfundet och har tidigare varit sekreterare i styrelsen.