BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Martin Ingvar

MD, PhD, Department of Cognitive Neurophysiology, Karolinska Institutet, Stockholm.