BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Magnus Florin

Född 1955, författare, regissör och mellan åren 2000-2006 chef för Radioteatern.