BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Britt-Marie Dehn

Britt-Marie Dehn är översättare, essäist och frilansjournalist. Har varit bosatt i Rom i tio år där hon tog sin doktorsexamen i språk och litteratur.