BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Anders Wejryd

Född 1948 i Falköping, är en svensk präst och teolog. Han var sedan 2006-2013 Svenska kyrkans ärkebiskop.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23808