BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
John Gripenholm

Fotograf, bosatt i Stockholm. Har tagit svartvita fotografier av sin far i boken Ulf Gripenholm.

http://www.johngripenholm.com