BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Leif Magnusson

Ordförande i X:et Sällskapet och chef för Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Författare i katalogen om Sven Erixson.

http://www.xetmuseet.nu