BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Sven Lundh

1925–2015. Entreprenör och grundare av design/möbelföretaget Källemo i Värnamo.
Initiativtagare till konsthallsprojektet Vandalorum utanför Värnamo.

http://www.kallemo.se/index.php