BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Carl Jonas Love Almqvist

född 28 november 1793 i Stockholm, död 26 september 1866 i Bremen, Tyskland; svensk författare och tonsättare. Almqvist studerade i Uppsala och blev sedan ämbetsman vid ecklesiastikverket Stockholm. 1823 gav han upp sin tjänst och flyttade till Värmland 1824-25. Där skulle han med några vänner, inspirerade av Rousseau, leva som idealiserade bönder. Han blev lärare vid den experimentella Nya Elementarskolan 1828 i Stockholm och rektor på densamma 1829-41. Almqvist var medarbetare på olika tidningar (bland annat Aftonbladet) från och med 1839. Gick 1851 i landsflykt till USA misstänkt för bedrägeri och giftmordsförsök mot ockraren Johan Jacob von Scheven, som han lånat pengar av.