BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Sven Palmqvist

1906–1984, svensk glasformgivare och konstnär som blivit känt bl.a. genom sin skålserie Fuga. Fick sin utbildning på gravörskolan i Orrefors. Under Simon Gate, blev han ritbiträde på Orrefors glasbruk samt uppmuntrades till fortsatta studier. Palmqvist läste på Tekniska skolan (numera Konstfack) och Konstakademien i Stockholm, samt tillbringade några år i Paris. Under andra världskriget återvände Palmqvist till Orrefors bruk och stannade där till sin pensionering 1971. Sven Palmqvist var upphovsman till flera nya konstglas-tekniker på Orrefors. Kraka lanserades 1944 som en utveckling av graalglaset, där luftbubblor och metallnät tillsammans bildar intressanta mönster i glaset. År 1948 kom Ravenna, en kombination av en färgat glasplatta, glaskross och ett skikt av klarglas. Sin största framgång fick Sven Palmqvist med skålserien Fuga. Idén, som han redan lär ha fått 1934, bygger på att centrifugera glasmassan i en skålad, snabb roterande form, istället för att blåsa glaset. Resultatet blev en prisbillig tillverkning av hållbara och enkla, tjockväggiga glasskålar i olika färger och storlekar. 1954 kom Fuga på marknaden, NK hade beställt en hel årsproduktion och på Helsingborgsutställningen 1955 »H55« fick Fuga sitt slutgiltiga genombrott.