BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Gunilla Carlstedt

Född 1939. Bor i Stockholm. Läkare och författare. Har skrivit böcker om kvinnors livshistorier under 1900-talet.