BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Agneta Lalander

Född 1936 i Norrköping.
Dotter till Nils Lindgren. Fil kand 1958. Verksam vid Upplandsmuseet 1960–63, vid Norrköpings Konstmuseum 1966–87 och Östergötlands Museum 1987–89. Åren 1990–2000 chef för Strindbergsmuseet i Stockholm. Har bland annat skrivit artiklar om August Strindberg som målare och fotograf.