BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Karl Magnus Peurell

F. 1929. Folkskollärar­examen, fil. mag. Undervisat på alla stadier och i alla skolformer. Fortbildnings­konsulent. Skolledare. Medverkat i projekt inom SÖ och SIDA. Verksam inom kulturförvaltningen i Norrköping, under 1980-talet som museilektor vid stadsmuseet och avd.-chef vid avd. Allmän kultur.