BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK

© Sonja Jansson
Ola Lundqvist

Född 1990 och bosatt i Linköping. Har studerat litteraturvetenskap, filosofi samt konstvetenskap och är verksam som frilansskribent. Har också skrivit diktsamlingen Slänter (Akfeo förlag).

https://twitter.com/olalundqvist1