BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Magnus Nilsson

Björn Magnus "Mankan" Nilsson, född 25 december 1947, författare, regissör och skådespelare. Filmdebuterade 1967 och är sedan 1979 verksam vid Oktoberteatern i Södertälje.