BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Målade blommor
Karin Oldfelt Hjertonsson
Karin Oldfelt Hjertonsson, Olle Granath, Bertil Nordenstam
”Svaret på frågan om 'Varför måla blommor' är enkel att besvara: I de målade blommorna önskar jag visa blommornas skönhet – en upplevelse som stegras med kunskap om färgens och formens betydelse för växternas och vår egen överlevnad på jorden. Blommorna har varit min inspirationskälla.”
Karin Oldfelt Hjertonsson

Recension:
Bokens gröna omslag med blåa blommor väcker uppmärksamhet. Karin Oldfelt Hjertonsson (f. 1940) inleder sin text Varför målar jag blommor? med Almqvistcitatet: ”Så jag målar Donna Bianca ty så roar mig att måla” och hon är likaledes personlig i sitt måleri. Volymen visar ett galleri av blomster i akvarell där färgen flödar, i detaljbilder och över uppslag. De fem kapitlen, några med citat av Elsa Beskow, har titlar som Ängen, Insjön, Trädgården, Dikesrenen och gestaltar blommor från dessa habitat. Konstnärens färger glöder på det glansiga papperet, inte på matt, egentligen typiskt för akvarell. Blommor i gult, rött, blått svämmar över sidorna. Karin Oldfelt Hjertonsson, född 1940, som varit diplomat, har utbildat sig utomlands i grafik och måleri. Konstkritikern Olle Granath skriver upplysande om hennes originella måleri. På Kuba uppkallades en anspråkslös gul blomma efter henne, Oldfeltia. Boken avslutas med några fotografier från konstnärens verkstad. Målade blommor är en volym att långsamt avnjuta.
Inger Fredriksson
Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2020

Inbunden

112 sidor

pris 300:-

LÄGG I VARUKORGEN
 
« TILLBAKA