BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Olle Granath

Född 1940 i Borås, konstkritiker, författare och f. d. chef och ständig sekreterare för Konstakademien i Stockholm. Är hedersledamot i Konstakademien sedan 1987 och sedan länge verksam som skribent med inriktning på nyare konst.