BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Kristina Maria Mezei

Fil. dr. i konstvetenskap
Konstvetare, konstkritiker samt verksamhetsutvecklare i konstfrågor vid Region Västmanland fram till oktober 2020

https://www.mezei.nu/mitt-cv/