BÖCKER        FÖRFATTARE / KONSTNÄRER        OM FÖRLAGET        KARIN ALMLÖF
SÖK
Torgny Lindgren

1938–2017. Född i Raggsjö, Västerbotten och bosatt i Rimforsa, Östergötland. Har översatts till över trettio språk och är en av Sveriges och internationellt mest framgångsrika författare. Han var ledamot av Svenska Akademien, stol nr 9, hedersdoktor vid Linköpings universitet och Umeå universitet samt hedersledamot av Kalmar nation och Norrlands nation i Uppsala.

http://www.svenskaakademien.se/akademien/de_aderton/torgny_lindgren